“Per prendre decisions cal avaluar!”

Más notícias

Equipo

Equip de la cátedra

La Càtedra d’Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives es crea a iniciativa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona gràcies a la col·laboració de l’empresa Eurest Catalunya.

Dr. Toni Mora

Director

Dra. Marta Trapero-Bertran

Coordinadora

Francesc Prior

Recerca

Contacte

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Teléfono: +34 932 541 800

Correo electrónico: tmora@uic.es

Campus Barcelona Edifici Beta

c/Immaculada, 22
08017 Barcelona